Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Mål og strategi

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

EU-Fiskerikontrolagenturet er et af Den Europæiske Unions agenturer. EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) er oprettet med det formål "at tilrettelægge den operative koordinering af medlemsstaternes fiskerikontrol og -inspektion og bistå dem med at samarbejde med henblik på at overholde bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik for derigennem at sikre disses effektive og ensartede anvendelse".

Værditilvæksten i forbindelse med agenturets arbejde består i bidraget til opnåelse af ensartede spilleregler på europæisk plan for fiskerisektoren, således at de europæiske forpligtelser overholdes af alle, og at alle i sektoren behandles lige, uanset hvor de driver virksomhed. Derudover bidrager agenturet til at fremme et bæredygtigt fiskeri ved at forbedre overholdelsen af de eksisterende bevarings- og forvaltningsforanstaltninger til gavn for nuværende og kommende generationer.

Agenturet støtter i samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, inden for deres respektive mandater, de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner.