Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Eesmärgid ja strateegia

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Euroopa Kalanduskontrolli Amet on Euroopa Liidu asutus. Asutamismääruse järgi on Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) eesmärk „korraldada liikmesriikide kalanduse kontrolli- ja inspekteerimistegevuse koordineerimist ja aidata neil ühise kalanduspoliitika eeskirjade täitmisel koostööd teha, et tagada nende tõhus ja ühtne kohaldamine“.

EFCA tegevuse lisandväärtus on kaasaaitamine kalanduse üle-euroopalistele võrdsetele võimalustele, et kõik järgiksid Euroopa kohustusi ja valdkonna kõiki tegutsejaid koheldaks võrdselt, olenemata tegutsemiskohast. Lisaks toetab EFCA kalanduse jätkusuutlikkust sellega, et soodustab kalavarude kaitse ja kalanduse kehtivate meetmete nõuetele vastavust, millest saavad kasu praegused ja tulevased põlvkonnad.

Koostöös volituste piires tegutseva Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ning Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga toetab EFCA riikide ametiasutusi ka rannikuvalve ülesannete täitmisel.