Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Tavoitteet ja strategia

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto on Euroopan unionin erillisvirasto. Kalastuksenvalvontaviraston perustamisasetuksen mukaan viraston tavoitteena on "järjestää jäsenvaltioiden kalastuksen valvonta- ja -tarkastustoimien koordinointi ja auttaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamiseksi sen tehokkaan ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi".

Viraston tekemä työ tuo lisäarvoa edistämällä kalastusalan yhtäläisiä toimintaedellytyksiä kaikkialla Euroopassa siten, että kaikki noudattavat EU:n asettamia velvoitteita ja että kaikkia alan toimijoita kohdellaan tasavertaisesti riippumatta siitä, missä ne toimivat. Toiseksi virasto edistää toiminnallaan kestävää kalastusta tehostamalla nykyisten kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamista nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi.

Kalastuksenvalvontavirasto tekee yhteistyötä Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa kunkin viraston toimeksiannon puitteissa rannikkovartiostotoimintoja toteuttavien kansallisten viranomaisten tukemiseksi.