Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Ciljevi i strategija

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Europska agencija za kontrolu ribarstva je agencija Europske unije. U skladu s uredbom o njezinom osnivanju, cilj Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) je „organizirati operativnu koordinaciju aktivnosti kontrole i inspekcije ribarstva od strane država članica i pomoći im surađivati zbog usklađenosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike kako bi se osigurala njezina učinkovita i jedinstvena primjena”.

Dodana vrijednost rada Agencije vidljiva je u njezinu doprinosu stvaranju ravnopravnih uvjeta u ribarskoj industriji na razini cijele Europe kako bi se zajamčilo da svi ispunjavaju obveze na europskoj razini i da se prema svakome u sektoru postupa na jednak način, neovisno o tome gdje provode svoju djelatnost. Nadalje, Agencija doprinosi razvoju održivog ribarstva jačanjem usklađenosti s postojećim mjerama za očuvanje i upravljanje za dobrobit sadašnjeg i budućih naraštaja.

U suradnji s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu te Europskom agencijom za pomorsku sigurnost, sa svakom od njih u okviru svojih ovlasti, EFCA pruža potporu nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže.