Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Tikslai ir strategija

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra yra Europos Sąjungos agentūra. Remiantis jos steigimo reglamentu, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros tikslas – „organizuoti valstybių narių atliekamą žuvininkystės kontrolės ir tikrinimo veiklos koordinavimą ir padėti joms bendradarbiauti, kad būtų laikomasi bendros žuvininkystės politikos taisyklių siekiant užtikrinti veiksmingą ir vienodą jos taikymą“.

Vykdydama savo veiklą, agentūra prisideda prie vienodų žuvininkystės sąlygų bendroje Europos erdvėje sudarymo, kad visi šio sektoriaus veikėjai laikytųsi Europoje nustatytų įsipareigojimų ir būtų traktuojami vienodai, nepriklausomai nuo jų veiklos srities. Be to, agentūra siekia tvarios žuvininkystės skatindama laikytis esamų išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių dabartinių ir būsimų kartų gerovės labui.

Bendradarbiaudama su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos jūrų saugumo agentūra, kurios kiekviena veikia pagal joms suteiktus įgaliojimus, agentūra remia  nacionalines valdžios institucijas, vykdančias pakrančių apsaugos funkcijas.