Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Doelstellingen en strategie

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Het Europees Bureau voor visserijcontrole is een agentschap van de Europese Unie. Volgens zijn oprichtingsverordening heeft het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) tot doel 'een operationele coördinatie van de visserijcontroles en -inspecties van de lidstaten te organiseren en de lidstaten bij te staan bij hun samenwerking, teneinde te voldoen aan de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid en ervoor te zorgen dat dit beleid effectief en uniform wordt toegepast.'

De toegevoegde waarde van het werk van het Bureau schuilt in zijn bijdrage aan eerlijke concurrentievoorwaarden voor de Europese visserij zodat iedereen in deze sector de Europese verplichtingen in acht neemt en gelijk wordt behandeld, waar men ook actief mag zijn. Voorts draagt het Bureau bij aan een duurzame visserij doordat het zorgt voor een betere naleving van maatregelen op het gebied van instandhouding en beheer van visbestanden ten behoeve van huidige en toekomstige generaties.

In samenwerking met het Europese Grens- en Kustwachtagentschap en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, ieder binnen zijn eigen mandaat, steunt het Bureau de nationale kustwachtinstanties.