Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Obiectivele și strategia

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului este o agenție a Uniunii Europene.  Potrivit regulamentului de instituire, obiectivul Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) este „de a organiza coordonarea operațională a activităților de control și inspecție ale statelor membre în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului pentru a asigura aplicarea sa efectivă și uniformă”.

Valoarea adăugată a activității agenției constă în contribuția sa într-un domeniu cu actori la nivel european pentru industria pescuitului, astfel încât fiecare dintre aceștia să respecte obligațiile europene și toți cei implicați în sector să fie tratați în mod egal, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea.  Agenția contribuie și la asigurarea de resurse piscicole sustenabile prin sporirea conformării cu măsurile de conservare și de gestionare existente, în beneficiul generațiilor prezente și viitoare.

În cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, fiecare în cadrul mandatului său, EFCA sprijină autoritățile naționale în îndeplinirea funcțiilor de pază de coastă.