Find us on

Language Switcher Fallback

European Fisheries Control Agency

You are here

Cilji in strategija

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) je agencija Evropske unije. V skladu z uredbo o njeni ustanovitvi je njen cilj „organizacija operativnega usklajevanja dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov ribištva s strani držav članic ter pomoč le-tem pri sodelovanju zaradi spoštovanja predpisov skupne ribiške politike [SRP], da se zagotovi njeno učinkovito in enotno izvajanje“.

Dodana vrednost agencije je v njenem prispevku k enakim pogojem poslovanja po vsej Evropi za ribiško industrijo, tako da vsi spoštujejo evropske obveznosti in da so vsi v sektorju obravnavani enako, kjer koli že delajo. Nadalje prispeva k trajnostnemu ribištvu z izboljševanjem skladnosti z obstoječimi ukrepi ohranjanja in upravljanja v dobro sedanjih in prihodnjih generacij.

Skupaj z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo ter Evropsko agencijo za pomorsko varnost si prizadeva, da vsaka agencija v okviru svojih pristojnosti podpira nacionalne organe pri izvajanju nalog obalne straže.