Direkt zum Inhalt

Eesmärgid ja strateegia

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Euroopa Kalanduskontrolli Amet on Euroopa Liidu asutus. Ameti missioon on edendada ühise kalanduspoliitika raames parimaid ühiseid kontrolli-, inspekteerimis- ja järelevalvenorme. EFCA tegutseb tippteadmiste ja läbipaistvuse kõrgeimal tasemel, et arendada kõigis osapooltes vajalikku usaldust ja koostöövalmidust ning kindlustada selle kaudu oma tegevuse tõhusus ja tulemuslikkus.

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused leppisid 2002. aastal kokku ameti asutamises, et reformida kogu Euroopa kalandussektori regulatiivvastavust. 2005. aasta aprillis võeti vastu ameti asutav õigusakt, nõukogu määrus nr (EÜ) 768/2005. Ameti põhiülesanne on kooskõlastada liikmesriikide kontrolli- ja inspekteerimistegevust, et kindlustada ühise kalanduspoliitika eeskirjade tõhus järgimine ja kohaldamine.

EFCA tegevuse lisandväärtus on kaasaaitamine kalanduse üle-euroopalistele võrdsetele võimalustele, et kõik järgiksid Euroopa kohustusi ja valdkonna kõiki tegutsejaid koheldaks võrdselt, olenemata tegutsemiskohast. Lisaks toetab EFCA kalanduse jätkusuutlikkust sellega, et soodustab kalavarude kaitse ja kalanduse kehtivate meetmete nõuetele vastavust, millest saavad kasu praegused ja tulevased põlvkonnad.

Koostöös volituste piires tegutseva Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ning Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga toetab EFCA riikide ametiasutusi ka rannikuvalve ülesannete täitmisel.

EFCA asub Hispaanias Vigos.