Direkt zum Inhalt

Cilji in strategija

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Evropska agencia za nadzor ribištva (EFCA) je agencija Evropske unije. Poslanstvo agencije EFCA je spodbujati najvišje standarde kontrole, inšpekcije in nadzora ribištva v okviru skupne ribiške politike. Agencija bo delovala na najvišji ravni odličnosti in preglednosti z namenom, da bi razvijala potrebno zaupanje in sodelovanje vseh sodelujočih strani in s tem zagotovila učinkovitost in uspešnost svojih dejavnosti.

Vlade v Evropski uniji so sklenile ustanoviti agencijo ob reformi leta 2002 v okviru spodbude za privzgojitev kulture izpolnjevanja pravil v ribiški panogi po vsej Evropi. Aprila 2005 je bil sprejet potrebni zakonski akt z Uredbo Sveta (ES) št. 768/2005. Njena glavna naloga je organizirati usklajevanje in sodelovanje med nacionalnimi dejavnostmi nadzora in inšpekcijskih pregledov, da se doseže spoštovanje in učinkovito izvajanje pravil skupne ribiške politike.

Dodana vrednost agencije je v njenem prispevku k enakim pogojem poslovanja po vsej Evropi za ribiško industrijo, tako da vsi spoštujejo evropske obveznosti in da so vsi v sektorju obravnavani enako, kjer koli že delajo. Nadalje prispeva k trajnostnemu ribištvu z izboljševanjem skladnosti z obstoječimi ukrepi ohranjanja in upravljanja v dobro sedanjih in prihodnjih generacij.

Skupaj z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo ter Evropsko agencijo za pomorsko varnost si prizadeva, da vsaka agencija v okviru svojih pristojnosti podpira nacionalne organe pri izvajanju nalog obalne straže.

Uradni sedež agencije EFCA je v Vigu v Španiji.