Skip to main content

Mål og strategi

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

EU-Fiskerikontrolagenturet er et af Den Europæiske Unions agenturer. Agenturets opgave er at fremme de bedste fælles standarder for kontrol, inspektion og overvågning i henhold til den fælles fiskeripolitik. EFCA vil fungere på højeste niveau og sikre den højest mulige gennemsigtighed med henblik på at skabe den fornødne tillid og udvikle samarbejdet blandt samtlige berørte parter og på denne måde sikre effektiviteten i sine operationer.

Den Europæiske Unions medlemsstater enedes om at oprette agenturet under reformen i 2002 som led i indsatsen for at udvikle en kultur for overholdelse af reglerne inden for fiskerisektoren i hele Europa. I april 2005 vedtog de den nødvendige lovgivning ved Rådets forordning (EF) nr. 768/2005. Agenturets vigtigste rolle er at tilrettelægge koordineringen og samarbejdet mellem de nationale kontrol- og inspektionsaktiviteter, således at reglerne i den fælles fiskeripolitik overholdes og anvendes effektivt.

Værditilvæksten i forbindelse med agenturets arbejde består i bidraget til opnåelse af ensartede spilleregler på europæisk plan for fiskerisektoren, således at de europæiske forpligtelser overholdes af alle, og at alle i sektoren behandles lige, uanset hvor de driver virksomhed. Derudover bidrager agenturet til at fremme et bæredygtigt fiskeri ved at forbedre overholdelsen af de eksisterende bevarings- og forvaltningsforanstaltninger til gavn for nuværende og kommende generationer.

Agenturet støtter i samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, inden for deres respektive mandater, de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner.

EFCA's officielle hjemsted er Vigo, Spanien.