Skip to main content

Tavoitteet ja strategia

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto on Euroopan unionin erillisvirasto. Viraston tehtävänä on edistää hallinnan, tarkastusten ja valvonnan yhteisten normien korkeatasoisuutta yhteisessä kalastuspolitiikassa. Euroopan kalastuksenvalvontavirasto EFCA toimii erittäin asiantuntevasti ja avoimesti, jotta kaikilla osapuolilla olisi tarvittava luottamus ja yhteistyöhalu; näin virasto varmistaa operaatioidensa tehokkuuden.

Vuoden 2002 uudistuksessa Euroopan unionin hallitukset sopivat viraston perustamisesta osana pyrkimystä juurruttaa sääntöjen noudattamisen kulttuuri kalastusalalle koko Euroopassa. Vuoden 2005 huhtikuussa annettiin tarvittava lainsäädäntö, neuvoston asetus (EY) n:o 768/2005. Viraston pääasiallisena tehtävänä on järjestää kansallisten valvonta- ja tarkastustoimien koordinointi ja yhteistyö siten, että yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä noudatetaan ja sovelletaan tehokkaasti.

Viraston tekemä työ tuo lisäarvoa edistämällä kalastusalan yhtäläisiä toimintaedellytyksiä kaikkialla Euroopassa siten, että kaikki noudattavat EU:n asettamia velvoitteita ja että kaikkia alan toimijoita kohdellaan tasavertaisesti riippumatta siitä, missä ne toimivat. Toiseksi virasto edistää toiminnallaan kestävää kalastusta tehostamalla nykyisten kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamista nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi.

Kalastuksenvalvontavirasto tekee yhteistyötä Euroopan raja- ja merivartioviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston kanssa kunkin viraston toimeksiannon puitteissa rannikkovartiostotoimintoja toteuttavien kansallisten viranomaisten tukemiseksi.

EFCA:n  toimipaikka on Vigossa Espanjassa.