Skip to main content

Ciljevi i strategija

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Europska agencia za kontrolu ribarstva je agencija Europske unije. Misija je Agencije promicati najviše zajedničke norme kontrole, inspekcije i nadzora u sklopu zajedničke ribarstvene politike. EFCA će djelovati na najvišoj razini izvrsnosti i transparentnosti s ciljem razvoja potrebnog povjerenja i suradnje svih uključenih strana, čime se osigurava djelotvornost i učinkovitost njenog poslovanja.

Vlade država članica EU-a uspostavile su Agenciju 2002. u sklopu reforme kojoj je cilj bio uspostaviti kulturu poštovanja pravila u sektoru ribarstva širom Europe. U travnju 2005. usvojili su potrebno zakonodavstvo Uredbom Vijeća (EZ) br. 768/2005. Primarna je uloga Agencije organizirati koordinaciju i suradnju između poslova nacionalne kontrole i inspekcije u svrhu učinkovitog poštovanja i primjene pravila zajedničke ribarstvene politike .

Dodana vrijednost rada Agencije vidljiva je u njezinu doprinosu stvaranju ravnopravnih uvjeta u ribarskoj industriji na razini cijele Europe kako bi se zajamčilo da svi ispunjavaju obveze na europskoj razini i da se prema svakome u sektoru postupa na jednak način, neovisno o tome gdje provode svoju djelatnost. Nadalje, Agencija doprinosi razvoju održivog ribarstva jačanjem usklađenosti s postojećim mjerama za očuvanje i upravljanje za dobrobit sadašnjeg i budućih naraštaja.

U suradnji s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu te Europskom agencijom za pomorsku sigurnost, sa svakom od njih u okviru svojih ovlasti, EFCA pruža potporu nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže.

Sjedište EFCA-e je u mjestu Vigo u Španjolskoj.