Skip to main content

Célok és stratégia

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal az Európai Unió ügynöksége. Az ügynökség küldetése a közös halászati politika által előírt ellenőrzésre, vizsgálatra és felügyeletre vonatkozóan a legmagasabb szintű, egységes standardok alkalmazásának ösztönzése. Az EFCA a legmagasabb színvonalat és átláthatóságot kínálva fokozza az érdekelt felek bizalmát és együttműködési kedvét, így biztosítva tevékenységei hatékonyságát.   

Az európai halászati szektorban a megfelelőségi kultúra megteremtésére irányuló erőfeszítések részeként az Európai Unió kormányai a 2002. évi reform keretében megállapodást hoztak az ügynökség felállításáról. 2005 áprilisában elfogadták az ehhez szükséges, 768/2005/EK tanácsi rendeletet.  Az ügynökség elsődleges feladata a nemzeti ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek közötti koordináció és együttműködés megszervezése annak érdekében, hogy a közös halászati politika szabályait tiszteletben tartsák és hatékonyan alkalmazzák.

Az ügynökség munkájának hozzáadott értéke abban áll, hogy hozzájárul az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez az európai halászati ágazatban, biztosítva, hogy mindenki eleget tegyen uniós kötelezettségeinek, illetve az ágazat minden szereplője egyenlő elbánásban részesüljön, bárhol folytatja is tevékenységét. Másodsorban hozzájárul a fenntartható halászathoz azáltal, hogy ösztönzi az érvényben lévő állományvédelmi és gazdálkodási intézkedések betartását, ami a jelenlegi és jövőbeni generációk javát szolgálja.

Az ügynökség, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (mindegyikük saját megbízatásának keretében eljárva) együttesen támogatják a nemzeti hatóságokat a partvédelmi feladatok ellátásában.

Az EFCA hivatalos székhelye a spanyolországi Vigóban található.