Skip to main content

Tikslai ir strategija

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra yra Europos Sąjungos agentūra. Agentūros misija yra skatinti aukščiausius bendrus kontrolės, tikrinimo ir stebėjimo standartus pagal BŽP. EŽKA veiks pasitelkdama aukščiausio lygio kompetenciją ir užtikrindama skaidrumą ir sieks išugdyti būtiną visų dalyvaujančių šalių pasitikėjimą ir norą bendradarbiauti ir taip užtikrinti savo operacijų efektyvumą ir veiksmingumą.

Europos Sąjungos šalių vyriausybės, atsižvelgdamos į būtinybę puoselėti taisyklių laikymosi kultūrą visos Europos žuvininkystės sektoriuje, nutarė įsteigti šią agentūrą vykdydamos 2002 m. reformą. 2005 m. balandžio mėn. jos priėmė tam skirtą teisės aktą – Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005. Svarbiausia agentūros užduotis yra organizuoti nacionalinių kontrolės ir tikrinimo veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą juos vykdant ir taip užtikrinti, kad BŽP taisyklės būtų gerbiamos ir taikomos veiksmingai.

Vykdydama savo veiklą, agentūra prisideda prie vienodų žuvininkystės sąlygų bendroje Europos erdvėje sudarymo, kad visi šio sektoriaus veikėjai laikytųsi Europoje nustatytų įsipareigojimų ir būtų traktuojami vienodai, nepriklausomai nuo jų veiklos srities. Be to, agentūra siekia tvarios žuvininkystės skatindama laikytis esamų išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių dabartinių ir būsimų kartų gerovės labui.

Bendradarbiaudama su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos jūrų saugumo agentūra, kurios kiekviena veikia pagal joms suteiktus įgaliojimus, agentūra remia  nacionalines valdžios institucijas, vykdančias pakrančių apsaugos funkcijas.

EŽKA būstinė yra Vige, Ispanijoje.