Skip to main content

Obiectivele și strategia

EN FR DE ES BG CS DA EL ET FI HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului este o agenție a Uniunii Europene. Misiunea agenției este de a promova cele mai înalte standarde comune în materie de control, inspecție și supraveghere în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). EFCA își va desfășura activitatea la cel mai înalt nivel de excelență și transparență cu scopul de a consolida încrederea necesară și cooperarea tuturor părților implicate și de a asigura, astfel, eficacitatea și eficiența operațiunilor sale.

Guvernele Uniunii Europene au convenit să instituie agenția, în urma reformei din 2002, în contextul efortului de creare a unei culturi a conformității în sectorul pescuitului pe tot teritoriul Europei. În aprilie 2005, a fost adoptată legislația necesară în acest sens, și anume Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului. Rolul său principal este de a organiza coordonarea și cooperarea între activitățile de inspecție și de control naționale astfel încât normele PCP să fie respectate și aplicate în mod eficient.

Valoarea adăugată a activității agenției constă în contribuția sa într-un domeniu cu actori la nivel european pentru industria pescuitului, astfel încât fiecare dintre aceștia să respecte obligațiile europene și toți cei implicați în sector să fie tratați în mod egal, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea.  Agenția contribuie și la asigurarea de resurse piscicole sustenabile prin sporirea conformării cu măsurile de conservare și de gestionare existente, în beneficiul generațiilor prezente și viitoare.

În cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și cu Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, fiecare în cadrul mandatului său, EFCA sprijină autoritățile naționale în îndeplinirea funcțiilor de pază de coastă.

Sediul oficial al EFCA se află la Vigo, în Spania.